Børn Vedligeholdelsestræning

 

 

 

 

 

Vedligeholdende træning uden hospitalskontakt

Center for Træning kan bevilge vedligeholdende træning til børn der, OVER TID, har haft et fald i funktionsniveau UDEN hospitalsindlæggelse.

Børn der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi indgår IKKE i tilbuddet.

Henvisning

ALLE kan henvende sig og ansøge om træning.

Herefter foretages visitationen af en fysioterapeut eller en ergoterapeut, hvorunder det afklares, om barnet er berettiget til træning.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt og målrettet i samarbejde med barnet og forældrene samt relevante aktører i barnets hverdag
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning
  • Træningsforløbet afsluttes med en samtale om, hvordan barnet fremover fastholder det aktuelle funktionsniveau

Comments are closed.