Hverdagsrehabilitering

Center for Træning tilbyder et kortere og afgrænset træningsforløb til patienter, der ansøger om eller er bevilget hjælp efter Serviceloven.

Henvisning

Visitationen (Hjemmeplejen) bevilger et §83a forløb og henviser patienter til Center for Træning, som udmønter det samlede træningsforløb i samarbejde med hjemmeplejen.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt og målrettet i samarbejde med patienten
  • består af hjemmetræning, primært træning i at klare rengøring, personlig pleje, måltider og andre almindelige gøremål
  • Individuel træning og/eller holdtræning
  • Forløbet afsluttes med en patientsamtale om,  hvordan det aktuelle funktionsniveau fastholdes

Comments are closed.