Børn Genoptræning

Genoptræningsplan fra hospitalet

Center for Træning varetager træning i samarbejde med patienter, som har modtaget genoptræningsplan fra hospitalet.

Genoptræningen starter senest 7 dage efter udskrivelse fra hospitalet.

Patienten indkaldes til samtale og i den forbindelse foretages relevante kliniske undersøgelser. I samarbejde med patienten dannes mål og plan for træningsforløbet. Ved genoptræningsforløbet afslutning evalueres forløbet med patienten og der lægges samtidig en plan for, at patienten kan vedligeholde det opnåede funktionsniveau.

Træningen

  • tilrettelægges individuelt i samarbejde med patienten
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning og holdtræning

Henvisning

Henvisningen er en genoptræningsplan fra et hospital.

Comments are closed.