Træning

Træning varetager genoptræning af patienter, der har et træningsbehov og potentiale for forbedring i muligheden for at klare sig selv ved træning. Patienten skal være villig til at deltage.

Træning varetager alle former for genoptræning inden for alle diagnosegrupper.

Genoptræningen starter med henvendelse til træning. Patienten indkaldes til en samtale, hvor der foretages relevante kliniske undersøger. I samarbejde udarbejdes en plan for træningsforløbet. Når genoptræningsforløbet afsluttes evalueres forløbet med patienten, og der lægges en plan for hvordan borgeren kan vedligeholde det opnåede funktionsniveau.

Træningen

  • planlægges individuelt
  • kan bestå af hjemmetræning, individuel træning, holdtræning eller varmtvandsbassin

Henvisning

Henvisningskrav og regler fremgår af de enkelte tilbud.

træning_web

Comments are closed.