Tilbud til patienter med undervægt indstilles

Kommunen er i den situation, hvor kendte rekrutteringsudfordringer i forhold kliniske diætister med autorisation desværre medfører, at der for en periode IKKE kan tilbydes en indsats til patienter med undervægt og et komplekst sygdomsbillede.

Det forventes, at den sædvanlige diætist på området, Lotte Bøge, er tilbage igen primo 2021, hvor relevant ny orientering gives.

Fraværet af en af kommunens to kliniske diætister medfører således en omprioritering af opgaverne på ernæringsområdet:

  • Indsatsen til patienter med svær undervægt og et komplekst sygdomsbillede indstilles indtil videre – patienter/ samarbejdsparter henvises til at kontakte egen læge
  • Patienter med let undervægtsproblematik rådgives ligeledes til at kontakte egen læge eller søge privatpraktiserende diætist
  • Undervisning på hold/forløbsprogramindsatser varetages som hidtil (KOL-, hjerte- og kræftrehabilitering og osteoporoseforløb)
  • Diabetesindsatsen varetages som hidtil – herunder diabetesskole
  • Indsats i relation til generel overvægtsproblematik/behov for vejledning i relation til kost og fysisk aktivitet varetages som hidtil

Comments are closed.