Tilbud til patienter med osteoporose og risiko herfor

Osteoporose rammer ca. hver 3. kvinde og hver 8. mand, og forekomsten stiger i takt med alderen. En høj andel af ældre patienter har osteoporose ofte uden at vide det.

På sigt kan osteoporose give et dårligt fysisk- og psykisk helbred. Ud over den medicinske behandling, er der en række forebyggende tiltag, der retter sig mod den enkelte patients livsstil. Der er bl.a. evidens for, at fysisk aktivitet, et moderat alkohol indtag og rygestop mindsker risikoen for fraktur.

Derfor er det relevant med tidlig opsporing af osteoporose samt at forebygge udvikling og forværring af sygdommen. Center for Sundhed har et tilbud til patienter, der er i risiko for at udvikle osteoporose og et 8-ugers trænings- og undervisningsforløb til patienter, der er diagnosticeret med osteoporose.

Læs mere om tilbuddene her

 

Comments are closed.