Tilbud til patienter i ernæringsmæssig risiko

Underernæring  samt uplanlagt vægttab har alvorlige negative konsekvenser både for den enkelte patients sundhed og samfundsøkonomien. Underernæring fører til øget morbiditet og mortalitet samt har en negativ påvirkning på trivsel, livskvalitet og funktionsevne.

Et fald i funktionsevnen forekommer ved selv et uplanlagt vægttab på 1% om året, hvilket medfører tab af muskelmasse og ved især den ældre patient kan øge behovet for hjælp til almindelig daglig livsførelse samt medvirke til skrøbelighed.

Rekonvalescensperioden er lang efter små vægttab, hvorfor det er vigtigt at reagere ved mindre vægttab.

Center for Sundhed har nu et nyt tilbud rettet mod borgere med uplanlagt vægttab eller i ernæringsrisiko i form af informationsmøde og individuel vejledning.

Comments are closed.