Uplanlagt vægttab

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til patienter, der har oplevet et uplanlagt vægttab eller er i ernæringsmæssig risiko. Risikoen vurderes på baggrund af eventuel sygdom, reduceret kostindtag, alder og uplanlagt vægttab.

Formål

Formålet er at give patienten viden om – og redskaber til at øge og/eller stabilisere vægten samt at bevare eller forbedre funktionsniveau og livskvalitet.

Tilbuddet

Tilbud om vejledning med henblik på vægtøgning eller forebyggelse af underernæring. Første samtale er af ca. 1 times varighed. Opfølgende samtaler aftales efter behov. Samtalen foregår fortrinsvist i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, men kan ved behov foretages i eget hjem.

Bemærk!

Patienter med kostproblematikker relateret til behandlingskrævende diagnoser henvises til Ernæringsenheden. Der gives vejledning hos Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse i tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Comments are closed.