Osteoporose

Tilbud om et informationsmøde for patienter der er i risiko for at udvikle osteoporose (knogleskørhed) eller patienter, der ønsker at vide mere om sygdommen osteoporose.

Et 8-ugers trænings- og undervisningsforløb på hold til patienter, der ER diagnosticeret med osteoporose. Patienten skal være trænbar og må IKKE have nylige brud. Der er tale om et sundhedsfremmende- og forebyggende forløb, som IKKE har karakter af behandling.

Patienten må forvente nogen ventetid inden opstart på hold.

Comments are closed.