Kræft

Målgruppe

Tilbuddene henvender sig til patienter, der er ramt af – eller har været ramt af kræft – og som lever med følgerne af sygdommen.

Formål

Formålet er, at patienten gennem træning får inspiration og redskaber til at håndtere et kræftforløb. Der er desuden god mulighed for netværksdannelse.

Tilbuddene

Forud for forløbet er en afklarende samtale i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor patientens ønsker og behov afklares.

Forløbet består af en ugentlig undervisning samt to ugentlige træninger over 8 uger.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Comments are closed.