12 ugers KOL forløb

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til patienter med KOL.

Formål

Formålet er at give patienten inspiration og redskaber til at klare hverdagen med KOL.

Tilbuddet

Tilbuddet består af 8-ugers undervisning og 10-ugers træning med to mødegange pr. uge. Forud for forløbet er der en afklarende samtale i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor patientens ønsker og behov afklares.

Der tilbydes desuden rygestoprådgivning eller sundhedsrådgivning.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, telefon eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhed.

Ved deltagelse i KOL-forløbet bør henvisningen indeholde Spirometri resultat (maksimalt 3 mdr. gammel) med angivelse af FEV1 i % af forventet og FEV1 / FVC.

Comments are closed.