Forebyggende hjemmebesøg (+65)

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til patienter i Holstebro Kommune, der er over 65 år, og som IKKE modtager både personlig og praktisk hjælp.

Grundlag

Forebyggende hjemmebesøg har grundlag i Lov om social service §79a. Loven beskriver, at kommunen skal tilbyde Forebyggende Hjemmebesøg i følgende situationer:

  • Når borgeren er 70 år og bor alene
  • Når borgeren er 75 år
  • Når borgeren er 80 år
  • Årligt fra 82 år
  • Borgere over 65 år med særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. F.eks. ved tab af ægtefælle.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Samtalen foregår oftest i patientens eget hjem. Samtalen tager udgangspunkt i patientens hverdags situation og der tilbydes vejledning i kommunens tilbud og herunder, hvor man henvender sig ved behov for bl.a. støtte, aktiviteter og træning.

Samtalens formål er at sætte fokus på muligheder før eventuelle problemer opstår og vokser sig store.

Henvisning til forebyggende hjemmebesøg

Der kan rettes henvendelse ved patientens ønske om besøg og egen læge kan rette henvendelse efter forudgående aftale med patienten.

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig hos Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Der kan udskrives invitation til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Comments are closed.