Prædiabetes

Målgruppe

Tilbuddet henvender sig til patienter med et let forhøjet blodsukker.

HbA1c mellem 42-<48.

Formål

Formålet er, at give patienten viden om diabetes og hvad man selv kan gøre for at forebygge eller udskyde udvikling af sygdommen.

Tilbuddet

Tilbuddet kan gives som individuel samtale eller som et gruppeforløb.
Gruppeforløbet består af 4 undervisningsgange af 2 timers varighed og indeholder emner som:

  • Hvordan forebygges diabetes?
  • Hvad er diabetes?
  • Hvad kan du gøre for at undgå sygdommen?
  • Sammenhæng mellem mad, bevægelse og diabetes
  • Tips og ideer til forandring

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller e-mail ELLER ved at patienten selv henvender sig i Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Comments are closed.