Demens

Tilbuddet henvender sig til patienter med demens og deres pårørende.

Formål

Formålet er at medvirke til at skabe gode hverdage for patienter med demens og deres pårørende. Dette kan blandt andet indebære:

  • støtte til udredning
  • samtaler, vejledning og rådgivning
  • undervisning til borgere med demens og deres pårørende
  • pårørendegrupper
  • strukturering af hverdagen
  • aktivitetstilbud
  • koordinerende indsats i forhold til andre offentlige instanser

Tilbuddet

Tilbuddet består af individuelle forløb.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, telefon eller e-mail eller ved at patienten og deres pårørende selv henvender sig i Center for Sundhed.

Comments are closed.