Daghjem for demente

Målgruppe

Tilbuddet er til patienter, der er diagnosticeret demente og som ikke profiterer af kommunens øvrige dagcentertilbud. Indsatsen skal bl.a. sikre, at dementramte får mulighed for at blive længere i eget hjem. Tilbuddet er også tænkt som aflastning af pårørende til demente.

Demensdaghjem findes i Holstebro i Birkehuset, Birkehøj 80.

Der kan etableres kørselstilbud med brugerbetaling.

Henvisning til daghjem

Der er visitation til daghjemspladserne. Ansøgningsskema skal udfyldes og sendes til det aktuelle daghjem. Herefter behandles ansøgningen af Visitationsudvalget, hvorefter patienten får direkte besked.

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. eller brev til kontaktoplysningerne ELLER ved at patienten selv henvender sig.

Comments are closed.