Visiteret dagcenter

Formål

Holstebro Seniorhus tilbyder varierende aktiviteter, hvor det er den fælles interesse for emnet, der er det bærende. Gældende for alle aktiviteter er, at de tilrettelægges med tanke på at skabe den fornødne overskuelighed, genkendelighed og struktur, så deltagelse og oplevelse af succes er i højsædet. Målet er at forebygge ensomhed og fremme brugernes livsmod og livsglæde trods nedsat funktionsniveau.

Det er en forudsætning for at benytte Seniorhuset, at man har lyst til samvær med andre mennesker og er indstillet på at deltage aktivt i husets tilbud.

De fysiske rammer

Seniorhuset er beliggende i rolige omgivelser med gode adgangsforhold – også for brugere med gangbesvær. Huset har gode fysiske rammer med handicapvenlig indretning. Huset har flere aktivitetsrum af varierende størrelse. Derudover er der en stor udestue med tilhørende gårdhave.

(Indsatsen i Holstebro Seniorhus er baseret på Holstebro Kommunes Værdighedspolitik, Sundhedspolitik, Demensstrategi og gældende visitationskriterier for huset. Derudover er regeringens nationale demenshandleplan 2025 et pejlemærke for indsatsen).

Medarbejderne

Medarbejderne i Seniorhuset er tværfagligt sammensat, så det er muligt at tilbyde både praktisk og socialpædagogisk hjælp. Der er ikke medarbejdere med videregående uddannelse eller specialviden. Medarbejderne er altid synlige, og den personlige kontakt med brugerne har høj prioritet. Opgaven er primært at sørge for at skabe den fornødne struktur og overskuelighed for brugerne samt at tilbyde samvær og aktiviteter målrettet husets brugere.

Der ydes praktisk bistand til den enkelte bruger under opholdet i Seniorhuset. Andre behov for hjælp i hverdagen skal den enkelte selv aftale med Visitationen og Hjemmeplejen.

Vedligeholdende træning

Seniorhuset har en fast fysioterapeut tilknyttet, der tilbyder almen vedligeholdende træning på hold, hvis kriterierne herfor er opfyldt. F.eks. må patienten IKKE være bevilget vederlagsfri fysioterapi eller deltage i anden kommunal træning. Der tilbydes udelukkende holdtræning. Træningen er tilpasset deltagernes fysiske formåen. Inden tilbud om træning, skal patienten have samtale med fysioterapeuten.

Forplejning og betaling

Det Gode Køkken har en café tilknyttet Seniorhuset. Her kan brugerne købe kaffe, the, brød og frokost. Brugerne betaler selv forplejning, evt. kørsel og et mindre beløb for en visiteret plads. Deltagelse i husets aktiviteter er gratis. Aktivitetsmaterialer betales af brugerne.

Betaling foregår automatisk efter tilmelding med opkrævning via NEM-konto.

Comments are closed.