Åbent dagcenter

Tilbud

De åbne dagcentres aktiviteter planlægges ud fra deltagernes ønsker og behov og tilrettelægges i samarbejde med frivillige. Flere af stederne har aktive brugerbestyrelser, der består af frivillige. Brugerbestyrelserne tilbyder et varieret udvalg af aktiviteter og arrangementer på de lokale centre.

Til aktiviteter under opstart – eller i grupper med særligt behov – kan fås personalestøtte via Det Mobile Aktivitetskorps, der består af 4 ansatte. Personalet er ikke altid til stede – men kontaktes ved behov.

Holdtræning

Flere dagcentre har tilbud om vedligeholdende og forbyggende holdtræning, der varetages af en fysioterapeut.

Inden start på et hold, skal patienten kontakte fysioterapeuten.

Comments are closed.