Sundhed

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse udvikler en række tilbud til mennesker med kronisk sygdom. Målet er at give den enkelte borger kompetencer og handlemuligheder i forhold til at yde egenomsorg og til at leve et godt liv med sygdommen. Desuden tilbydes en række interventioner for raske med risiko for sygdom på lang sigt, med sigte på at undgå at sygdommen udvikler sig.

Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse holder Holstebro Kommunes praktiserende læger orienteret om nye tilbud via nyhedsmails flere gange om året.

Kontakt og henvisning sker via kontaktoplysninger på denne side.

De forskellige sundhedstilbud er beskrevet på siderne, hvor du også finder PDF-invitationer, som du kan printe ud til patienten. Invitationen indeholder kontaktoplysninger og beskrivelse af aktiviteten.

Comments are closed.