Specialundervisning

Uddannelsescenter Mariebjerg

Uddannelsescenter Mariebjerg er Holstebro Kommunes center for specialundervisning og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU) for unge som har afsluttet Folkeskolen.
Undervisningen og uddannelsen er for unge og voksne med særlige behov – udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, sen udvikling mm.

I forbindelse med ungdomsuddannelsen er der mulighed for at bo i et af uddannelsescenterets kollegier.

Optagelse og visitation:
Optagelse på et af skoletilbuddene sker ved henvendelse til Uddannelses- center Mariebjerg.

Ønsker man et kollegieophold under uddannelsen skal man visiteres til dette som til et botilbud. Det sker ved henvendelse til Socialafdelingen, Visitation og Rådgivning.

Mariebjergs egen hjemmeside

Comments are closed.