Psykiatriens ambulante døgnpladser

Holstebro, Lemvig og Struer kommuner har sammen med Akut Ambulant Team (AAT) i Regionspsykiatrien Vest etableret Psykiatrien i Nordvest. Som en del af tilbuddet er der i Center for Sundhed, Holstebro, åbnet 8 ambulante døgnpladser til borgere med psykisk sårbarhed og/eller sygdom.

Målgruppe

Voksne borgere der, for en kortere periode, behøver et tilbud med fokus på observation, psykisk stabilisering og tryghed.

Tilbuddet

Formålet med de ambulante døgnpladser er at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt tilbyde en kvalificeret indsats tæt på borgernes eget hjem. Pladserne kan også anvendes som en del af et udslusningsforløb efter indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Holstebro, Lemvig og Struer kommuner råder over 3 af de ambulante døgnpladser, mens AAT råder over de resterende 5 ambulante døgnpladser.

Læs mere i pjecen om målgruppe, indhold, henvisningsprocedure mv.

Bemærk!: En pjece er målrettet fagprofessionelle, praktiserende læger og lægevagten, den anden er målrettet patient og pårørende.

Henvisning

Patienter henvises til de regionale ambulante døgnpladser, som Akut Ambulant Team (AAT) råder over. Henvisning foregår ved, at du kontakter AAT, som vurderer behovet for en udekørende indsats fra AAT, dvs. i patientens eget hjem ELLER om der er brug for en ambulant døgnplads. Ophold på en ambulant døgnplads kan vare 2-5 døgn.

 

Comments are closed.