Psykiatri

Center for Psykiatri har tilbud til patienter med en sindslidelse samt til patienter med dom og problemskabende adfærd.

Henvendelse om tilbud til patienter sker altid til Socialafdelingen, Visitation og Rådgivning,  kontaktoplysninger findes på denne side.

Information om tilbuddenes indhold, muligheder, ledige pladser fremgår af centrets hjemmesider eller ved tlf.-henvendelse.

Åbne tilbud

Kafferisteriet, Skivevej 7, 7500 Holstebro, har et åbent cafétilbud for sindslidende nogle aftener om ugen og i weekends. Åbningstider fremgår af hjemmesiden.

Akut behov

Patienter som ikke er visiteret til et tilbud i Holstebro Kommune med brug for akut hjælp, henvises til de regionale akuttilbud.

Man kan desuden henvende sig til Støtte-Kontakt-Person-ordningen (SKP) med mulighed for den første støtte og vejledning anonymt. Henvendelse via Centrets kontor på tlf. 96 11 47 00.

Patienter visiteret til tilbud i Holstebro Kommune, kan visiteres til akuttelefon. Nærmere information ved henvendelse til Visitation og Rådgivning.

Tilbudstyper

Kommunen ønsker at fremme patientens mulighed for at bo i eget hjem ved brug af flere socialpædagogiske støtte former:

  • Socialpædagogisk støttekorps yder individuel støtte i hjemmet eller i centrets café eller som gruppevejledning i café en.
  • Udvidet Bostøtte som flytter botilbuddet ud i patientens hjem. Der er mulighed for døgnkontakt. For patienter som er selvskadende og har spiseforstyrrelser mm.
  • Mobilteamet som yder pædagogisk støtte til patienter med svære sindslidelser ofte med flere diagnoser, og som ikke ønsker eller kan rummes i et botilbud.

Centeret har en række botilbud, både til længerevarende og til midlertidigt ophold samt udslusningstilbud og kollegietilbud. Desuden har Centret dagtilbud som beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i dagcentret ved Kafferisteriet, Skivevej 7, 7500 Holstebro.

Comments are closed.