Handicap

Center for Handicap har tilbud til patienter med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser og erhvervet hjerneskade.

Henvendelse vedrørende et tilbud til en patient rettes altid til Socialafdelingen, Visitation og Rådgivning. Alle tilbud i Center for Handicap er visiterede tilbud.

Vi har udgangspunktet, at vi skal fremme, at patienten kan bo i eget hjem. Derfor yder vi socialpædagogisk støtte på flere måder til patienter i eget hjem.

Der kan ydes individuel støtte i hjemmet eller i støttecentret i caféen på Skredsande, Knud Rasmussens Vej 16, Holstebro. Der kan også ydes gruppevejledning i caféen.

Bofællesskaber

En del patienter har både gavn og glæde af at bo i et bofællesskab. Center for Handicap har en række bofællesskaber i Holstebro og Vinderup. Der er både bofællesskaber med fællesarealer og opgangsfællesskaber.

Botilbud

Patienter med et behov større end det der dækkes med støtte i eget hjem, har mulighed for at bo i et botilbud. Der er også midlertidige botilbud. Alle botilbud har tilknyttet nattevagt.

 • Rydehjemmet for ældre, plejekrævende patienter med udviklingshæmning
 • Hyldgården for patienter med udviklingshæmning
 • Skredsande har 3 afdelinger:
  • Afd. A: patienter med erhvervet hjerneskade
  • Afd. B: patienter med udviklingshæmning
  • Afd. C: unge patienter med udviklingshæmning og/eller udviklingsforstyrrelser

Dagtilbud

Til centret er knyttet 3 dagtilbud, både med beskyttet beskæftigelse og med aktivitets- og samværstilbud.

 • HLT-Værkstedet er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud primært for borgere med erhvervet hjerneskade. Andre målgrupper har også mulighed for at benytte tilbuddet.
 • Skovlund er beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud primært for borgere med udviklingshæmning.
 • Multihuset er daghjem og dagcenter for borgere med et meget lavt funktionsniveau (udviklingshæmning)

Comments are closed.