Social

 

Socialafdelingen

Tilbud til voksne med behov for et specialiseret socialtilbud hører til i Socialafdelingen. Enkelte tilbud(botilbud) er også for unge 16 – 17 årige.

Alle tilbud, med enkelte undtagelser, er visiterede tilbud. Dvs. at man altid skal henvende sig til Visitation og Rådgivning i Socialafdelingen, når man ønsker et af Holstebro Kommunes specialiserede socialtilbud for voksne.
Borgeren får tildelt en sagsbehandler, som klargør borgerens sag. Et visitationsudvalg træffer afgørelse i sagen.

Udgangspunktet i arbejdet er en Recovery-orienteret rehabiliterende indsats. Derfor vil en del af tilbuddene i første omgang være af afklarende og midlertidig karakter.

Borgere, pårørende og andre kan altid henvende sig direkte til Socialafdelingen, hvor man kan få en samtale med en socialrådgiver.

Socialafdelingen er opdelt i 4 centre/ områder, som hver især dækker et af de specialiserede områder:

Center for Psykiatri

For borgere med en sindslidelse, ADHD, Aspergers syndrom, spiseforstyrrelser, selvskadende
Desuden specialtilbud for borgere med dom og borgere med en problemskabende fremtræden.

Center for Handicap

For borgere med udviklingshæmning, udviklings- forstyrrelser, erhvervet hjerneskade.

Socialt udsatte

Alkoholbehandling, Stofbehandling, væresteder. Forsorgshjemmet Skovvang med botilbud for socialt udsatte.

Uddannelsescenter Mariebjerg

Specialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Kollegier i Vemb og Holstebro.

Praksiskonsulent for Socialafdelingens område er læge Kristine Albrechtsen,
Holstebro.

Comments are closed.