Rygestopindsatsen fortsætter

Fra 1. januar overgår det tværsektorielle pilotprojekt Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen til drift. Det betyder, at det fortsat er muligt for almen praksis at sende en henvisning til kommunale rygestopforløb. Patienten ringes herefter op af kommunen og tilbydes rygestopvejledning.

Der er samlet set sket en otte-dobling i antallet af deltagere i de kommunale rygestopforløb. Alt i alt har vi i Holstebro Kommune haft kontakt med mere end 1.000 borgere om rygestoprådgivning fra januar 2015 til nu.

Kommunernes rygstoptilbud har god effekt. Det er lige knap hver anden (45%), der er røgfri et halvt år efter rygestoppet. Desuden viser analyser fra efteråret 2017, at omkring 83% af deltagerne har ingen eller en kort uddannelse. Det betyder, at indsatsen bidrager markant til at reducere social ulighed i sundhed.

Comments are closed.