Støtte til køb af bil

Træning og Visitation behandler ansøgninger om støtte til køb af bil, særlig indretning af bil og afgiftsfritagelse ved køb af bil.

Støtte til køb af bil:

Borgeren skal have en varig nedsat funktionsevne, som bevirker en manglende evne til at færdes uden bil, ligesom borger skal have et dagligt kørselsbehov, som ikke kan dækkes uden bil.

Du kan udskrive ansøgningsskemaet i boksen foroven.

Særlig indretninger eller påtegninger i kørekortet:

Særlige indretninger i bil bevilges, hvis der er påtegninger i kørekortet herom.

Træning og Visitation beder praktiserende læge om at udfylde en motorattest, som borgeren afleverer i borgerservice sammen med et billede. Sagen sendes herefter til politiet til afgørelse. Når borger har sit nye kørekort med påtegninger kontaktes Visitationssektionen.

Særlig indretning kan der også ansøges om, hvis det lette borgerens placering i bilen eller hvis helbredsforholdene i øvrigt taler for det.

Du kan udskrive ansøgningsskemaet til borgeren i boksen foroven.

Comments are closed.