Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinatorerne er alle samarbejdsparters og patienters indgang til kommunen, og de kan hjælpe jer med forskellige opgaver.

Koordinatorerne skal være medvirkende til, at komplicerede forløb i forbindelse med erhvervede hjerneskader bliver så smidige og optimale som muligt for patienterne og de involverede sundhedsaktører.

Koordinatorerne kan give sparring og vejledning i forhold til kommunale tilbud, som har relevans for patienter med erhvervet hjerneskade.
F.eks:

  • Genoptræning
  • Botilbud
  • Pleje
  • Socialpædagogisk støtte
  • Jobafklaring

Tilbuddet er for borgere i Holstebro Kommune fra 18 år og opefter.

De fire koordinatorer har et bredt kendskab til de kommunale tilbud og kan derved medvirke til smidige overgange mellem sektorerne.

Comments are closed.