Visitationssektionen

Visitationssektionen – Myndighedsfunktion

Bevilliger/visiterer til:

 • Hjemmehjælp (praktisk – og personlig hjælp)
 • Plejeboliger, plejehjem og ældreboliger
 • Midlertidig ophold (MTO)
 • Madservice
 • Omsorgstandpleje
 • Hjælpemidler til børn og voksne
 • Handicapbil
 • Boligændringer
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Specialrådgivning
 • Kommunikationsområdet

Henvisning til visitationssektionen kan ske via korrespondancemodulet.

Visitationens lokationsnummer: 5790001363857.

Comments are closed.