Hjælpemidler til voksne over 18 år

Ansøgningsskema – MANGLER!

Træning og Visitation behandler ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder til voksne.

Der kan ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Der kan ydes hjælp til køb af forbrugsgode, når de ovenstående betingelser er opfyldt, der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder som indgår i sædvanligt indbo.

Du kan udskrive ansøgningsskemaet til de pårørende i boksen foroven. Skemaet sendes til Træning og Visitation

Comments are closed.