Hjælpemidler til børn under 18 år

Ansøgningsskema – MANGLER!

Træning og Visitation behandler ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder til børn.

Der kan ydes støtte til hjælpemidler til børn under 18 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Der kan ydes hjælp til køb af forbrugsgode, når de ovenstående betingelser er opfyldt, der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder som indgår i sædvanligt indbo.

Ansøgning foregår via ansøgningsskemaet i boksen foroven eller ved at forældrene/personalet henvender sig til Træning og Visitation.

Comments are closed.