TOBS

Huskeregler

Respiration 20-25-30

Respiration > 30 = Meget syg (Sepsis?)

TOBS betyder Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom. Det er udviklet til at kommunens personale kan hjælpe med at vurdere om patienterne er ved at blive alvorligt syge, og dermed give mere kvalificeret information, når de henvender sig til praksis.

Det er udviklet ud fra hospitalernes brug af EWS/MEWS (Modified early warning score) på akutafdelinger, men tilpasset forholdene i primærsektoren. Holstebro Kommune benytter denne screening og har uddannet personalet til brug af TOBS-score systemet.

Vi får henvendelser med denne score og informerer derfor om systemet for Almen praksis.

 Skema med pointsystem kommer her til orientering:

Observation

Vitalværdier

Score

Observation

Vitalværdi

Score

Puls

> 130

3

Temperatur

> 40

3

110-129

2

39,-39,9

2

90-109

1

38-38,9

1

50-89

0

36-37,9

0

40-49

1

34-35,9

2

< 39

2

< 33,9

3

Bevidsthed

Agiteret

1

Sys BT

> 200

2

Habituelt

0

100-199

0

Reagerer kun på tiltale

1

80-99

1

Reagerer kun på smerte

2

70-79

2

Ingen reaktion

3

< 69

3

Respiration

> 25

3

Temperaturen måles primært rectalt. Hvis dette ikke er muligt, da oral temperatur, og der lægges 0,5 grad til, eller axillært og der lægges 1 grad til.
Temperature < 36 og > 40 skal være rectalt.

Respiration over 30 = meget syg

21-24

2

12-20

0

9-11

1

< 8

3

Anbefalet respons for kommunens personale:

TOBS-Score = 0:

               Gentag score efter skøn

TOBS-Score = 1:

               Undersøg urin, evt. blodsukker. Vurder borgersindtagelse af væske. Vurder om

               borger har fået sin medicin, evt nyt medicin? Øget behov for tilsyn?

               Evt. telefonisk konsultation med egen læge. Laboratorieprøver?

               Observation gentages 3 gange det næste døgn.

TOBS-Score = 2:

               Som 1 og gentag scoring 3 gange med 2 timers mellemrum.

TOBS-Score = 3-4 eller enkeltværdi  > 2 :

               Som 1 og altid telefonisk kontakt med egen læge

TOBS-Score > 5:

               Telefonisk kontakt med egen læge og anmodning om besøg. Hvis lægen ikke

               træffe da overvej at indlægge patienten direkte

Comments are closed.