Sygeplejeklinikker

Patienter kan få behandling, råd og vejledning i spørgsmål vedrørende inkontinens, kompression, sår m.m. Det sker hos sygeplejerskerne i Sygeplejeklinikken.

Almen Sygeplejeklinik, tlf. 9611 4866, hverdage kl. 12.00-13.00

Almene sygeplejeopgaver defineres som medicindossering, injektioner osv. Tilbuddet er alene målrettet patienter, der selv kan komme til klinikken.

Sårbehandling, bevilling af inkontinenshjælpemidler og kompressionsstrømper, tlf. 9611 4865, hverdage kl. 08.00-09.00

Inkontinens: råd, vejledning og hjælp til patienter med inkontinensproblemer. Desuden bevilling af inkontinenshjælpemidler til patienter med en varig lidelse

Kompression: måltagning, afprøvning, bevilling og udlevering af kompressionsstrømper til patienter med en svær varig kredsløbslidelse

Sygeplejeydelser: sårbehandling, injektioner og udvalgte opgaver ved kateterbehandling

Henvisning til Sygeplejeklinikken

Henvisning er påkrævet med undtagelse af patienter, som har spørgsmål vedrørende inkontinens.

Henvisning foregår via korrespondance, telefon eller brev til kontaktoplysningerne øverst til højre ELLER ved at patienten selv henvender sig i Sygeplejeklinikken. Du kan øverst udskrive invitationen på A4-papir til patienten med oplysninger om tilbuddet og kontaktoplysninger.

Comments are closed.