Palliativt Team

Palliativt Team er et tværfagligt, udadgående team, organisatorisk forankret i Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest.

Du kan henvise til Palliativt Team ved mundtlig henvendelse via kontaktoplysninger på denne side.

Teamets opgaver og mål er

  • at optimere og koordinere den palliative indsats til patienter med komplicerede palliative problemstillinger i enten ambulant regi, under indlæggelse eller i patientens eget hjem
  • at rådgive og vejlede praktiserende læger, sygehusafdelinger og hjemmeplejen i såvel konkrete som generelle problemstillinger inden for palliation
  • at udvikle og kvalitetssikre den palliative indsats
  • at undervise kolleger

Målet er at opnå bedst mulig livskvalitet for de uhelbredeligt syge og døende patienter og deres pårørende.

Visitationskriterier og henvisning

  • patienten skal have en uhelbredelig sygdom ledsaget af en kompliceret palliativ problemstilling
  • patienten skal være informeret om sygdommens karakter og være interesseret i kontakten til Palliativt Team og vide, at indsatsen vil være af lindrende karakter
  • patienten kan henvises af praktiserende læge eller læge fra sygehusafdeling

Kontakt til eller tilsyn hos patienten

Teamet tilstræber, at patienten kontaktes eller ses senest 2 hverdage efter at henvisningen er modtaget.

Comments are closed.