Hospice

I Vestjylland findes to hospices, Anker Fjord Hospice i Hvide Sande og Hospice Limfjord i Skive. Visitationskriterierne for at komme på hospice er ens begge steder:

  • patienten skal have en terminal erklæring
  • patienten skal lide af en uhelbredelig sygdom
  • den helbredende behandling er ophørt
  • patienten har behov for den specialiserede, tværfaglige lindrende behandling og omsorg
  • patienten ønsker selv ophold på hospice – og er orienteret om alternative muligheder til hospice f.eks. pleje i eget hjem, på hospital eller plejehjem

Comments are closed.