Akutteam

Et alternativ til indlæggelse kan være at kontakte det kommunale Akutteam. Praktiserende læge og vagtlæge kan henvise til Akutteamet. Foroven finder du en oversigt, der viser Akuttilbud til patienter i Holstebro Kommune: Akutteam samt Hospitalsvisitationen.

Akutsygeplejersker foretager sygeplejefaglige interventioner som

 • sygeplejefaglig observation efter lægelig ordination: tid til at skabe ro og overblik
 • målinger værdier som blodtryk, blodsukker, temperatur, puls, hæmoglobin og saturation
 • anlægge kateter hos mænd og kvinder
 • anlægge nasalsonde
 • væsketerapi
 • indlæggelse på akutpladser

Akutteamet

Akutteamet består af 5 sygeplejersker med betydelig faglig og klinisk kompetence og/eller specialuddannelse i akut og kompleks sygepleje. Akutteamet er i drift alle hverdage fra kl. 7-23 og weekender fra kl. 9-19.

Funktion

Akutteamet hjælper patienten til at opleve en sammenhængende indsats, kommunalt – og tværsektorielt. Indsatsen skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser/genindlæggelser. Akutteamet er bindeled mellem egen læge, vagtlæge, hospital og hjemmesygepleje.

Akutteamet yder akut- og kompleks sygepleje, observation, pleje og behandling til patienter i eget hjem, på plejecentre og på akutpladserne, samt superviserer og vejleder kommunens øvrige sygeplejersker ved kompleks eller speciel sygeplejeindsats. Akutteamet sikrer, sammen med kommunens øvrige sygeplejersker, at patienten mødes med størst mulig sygeplejefaglige kompetence inden at vagtlæge m.fl. involveres. Akutteamet kan, efter en sygeplejefaglig udredning, visitere patienter til kommunens akutpladser.

Akutteamet kan

 • TOBS’e (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom)
 • stixe urin (Ketonstoffer, albumin, leukocytter, nitrit og glucose).
 • blærescanne
 • måle blodprocent
 • måle af INR
 • måle af CRP
 • betjene ilt og sug
 • betjene hjertestarter
 • visitere til akutpladserne på Center for Sundhed

Efter ordination har Akutteamet kompetence til at udføre

 • smertebehandling
 • anlæggelse af venflon
 • subcutan behandling med væske
 • engangskaterisation og anlæggelse af KAD
 • anlæggelse af nasal ernæringssonde
 • vakuumbehandling af sår
 • tilsyn/observation af patient i almen tilstand (medicinsk og/eller socialt)
 • afhente akut medicin på apoteket
 • skabe ro og tryghed hos patient

Henvisning

Læger og sygeplejersker, fra såvel primær som sekundær sektor, kan henvise patienter til Akutteamet. 

Comments are closed.