Flere patienter melder positivt tilbage på tidlig indsats

3,5 måned inde i projektet ’Fremskudt Forebyggende Sygefraværsindsats’ er meldingen fra flere patienter, der er/og allerede har været igennem forløbet, at det har meget værdifuldt for dem med den tidlige indsats.

Ved en ordinær sygemelding går der som oftest minimum 8 uger, før der iværksættes tiltag. Men med ”FFS”-projektet er der nu mulighed for at gribe patienterne, før en sygemelding bliver aktuel.

Målgruppen er således både de, der endnu er i arbejde samt de, der er nyligt deltids- og fuldtidssygemeldte på grund af psykiske belastningsreaktioner, stress og depression.

Paletten af indsatser, som bl.a. består af coaching, fysisk træning, gruppeforløb og psykolog, matches patientens behov og situation, hvilket vurderes i en visitationssamtale med projektets koordinator, Merete Pilgaard.

Forløbene er gratis, patienten kan være anonym, og indsatserne har placeringer centralt i Holstebro.

For yderligere oplysninger kontakt koordinator Merete Pilgaard på direkte nummer: 72140653.

Se i øvrigt Brev fra direktør Helle Bro og koordinator Merete Pilgaard

Comments are closed.