Nyansat praksiskonsulent er startet i maj måned

Pr. 1. maj 2016 er Michael R. Poulsen ansat som praksiskonsulent i relation til den del af Sundhedsområdet, som nu hedder Pleje og Omsorg, og som vedrører opgaver forbundet med bl.a. hjemmepleje, plejeboliger, hjemmesygepleje, demens, osv.

Efter at have været med til at give liv til en velfungerende praksiskonsulentordning har vi sagt på gensyn til Jakob Houe, der fortsætter i sit hverv som formand for de praktiserende læger i Holstebro Kommune. Vi ser frem til det nye samarbejde med Michael R. Poulsen, som vi allerede har haft vores første møde med, fortæller Sundhedschef Rasmus Byskov Nielsen.

Kommunen har siden august 2015 gennemnemgået en række organisatoriske ændringer og tilpasninger og i den forbindelse er der også justeret på organiseringen og mødefora i praksiskonsulentordningen.

Sidst har Centerleder for Pleje og Omsorg, Tove Søggard søgt nye udfordringer. Det er således en tid med mange nye muligheder og forandringer, som Michael kommer til at præge sammen med de øvrige praksiskonsulenter.

Michael R. Poulsen er til dagligt praktiserende læge i Lægeklinikken Brotorvet, Brotorvet 2A, 1. Sal, 7500 Holstebro.

Comments are closed.