Lær at tackle angst og depression for voksne over 18 år

Målgruppe

Kurset henvender sig til voksne over 18 år med symptomer på angst og/eller depression. Man kan deltage med og uden en diagnose. Pårørende kan også deltage.

Formål

Kurset skal styrke deltagernes fysiske og psykiske helbred samt livskvalitet. Gennem forløbet tilegnes konkrete redskaber til at håndtere symptomer og de problemer, der opstår i hverdagen som følge af angst og/eller depression.

Dokumenteret effekt

En evaluering fra Sundhedsstyrelsen viser, at LÆR AT TACKLE angst og depression har positive, signifikante effekter på deltagernes symptomer. Evalueringen er gennemført i et randomiseret, kontrolleret design af EPOS, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Tilbuddet

Forud for kurset er der en individuel samtale hos Sundhedsfremme og Forebyggelse. Kurset løber over 7 uger med undervisning en gang om ugen i 2,5 time hver gang. Desuden etableres en netværksgruppe, som deltagerne efter endt kursusforløb kan indgå i.

Henvisning

Henvisning foregår via korrespondance, tlf. 96114850 eller e-mail sundhedscenter@holstebro.dk, ELLER ved at patienten selv henvender sig hos Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Comments are closed.