Genopslag: Faste læger i Holstebro by’s plejecentre

Sundhedsafdelingen i Holstebro Kommune tilbyder 10 mindre stillinger som faste læger tilknyttet kommunens plejecentre. Vi søger samarbejdspartnere i lokalområderne til 4 af plejecentrene i Holstebro by. Opslaget vedrører alene centrene for plejeboliger på Beringshaven, Mellemtoft, Parkvænget og Thorshøj.

Delaftalen er indgået af Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Opgaven omhandler den sundhedsfaglige rådgivning af plejecentrenes medarbejdere, som er berammet til 12 timer årligt pr. stilling. Denne del finansieres som noget nyt af kommunen. Behandlingen af patienterne er fortsat finansieret af regionen.

De første 7 stillinger er besat i Sdr. Nissum, Vemb, Ulfborg, Vinderup og Sevel.

Ansøgningsfrist: Ansøgere vil løbende blive vurderet.
Stillingerne har virkning fra aftalen er indgået og frem til 1. juni 2019.
Kontakt: Centerleder for plejecentre, Anette Sørensen. Tlf. 96 11 41 35 / Mobil 22 19 11 85.

I andre kommuner har lægerne allerede gode erfaringer med at samle patienterne omkring en funktion med fast tilknyttede plejehjemslæger. Læs f.eks. artiklen Derfor er jeg plejehjemslæge!
(Kilde: Magasinet Pleje, 6. juli 2017)

Comments are closed.