Fyraftensmøde for praktiserende læger d. 30. januar, kl. 16.30

Sundhedschefen inviterer de praktiserende læger til fyraftensmøde om de mange nye tiltag, der er i gang og undervejs i Sundhedsafdelingen. Tiltag der berører samarbejdet mellem praktiserende læger og det kommunale sundhedsvæsen – og den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de to aktører.

Fyraftensmødet er onsdag d. 30. januar 2019, kl. 16.30 – 18.30 i kantinen i Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro.

Tilmelding på mail til winnie.munk@holstebro.dk

PROGRAM:

  1. Velkomst og præsentation v/ Jens Damgaard, Sundhedschef Holstebro Kommune.
  2. Opfølgning på maj–møde 2018 om Forebyggelige Indlæggelser – gennemgang og resultater af nye initiativer v/ Jens Damgaard.
  3. Gennemgang af rammer for bevilling af kropsbårne hjælpemidler v/ Sygeplejeklinikken.
  4. Erfaringer fra plejehjemslægeordningen v/ Anette Sørensen, Centerleder for Plejecentre.
  5. Spørgsmål og afrunding v/ Jens Damgaard.

Comments are closed.