Fremskudt forebyggende sygefraværstilbud til patienter

Nye initiativer i forsøget på at bryde kurven

Belastningsreaktion, stress og depression er vor tids folkesygdomme. Omkring hver 7. dansker oplever ifølge en række undersøgelser tegn på stress, og det anslås, at der hver dag er omkring 35.000 danskere, der melder sig syge fra jobbet på grund af stress. Samtidig bliver stress ifølge WHO en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.

Lokalt viser et statusnotat fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning 2014, at andelen af patienter, der er henvist til undersøgelse for stress og andre psykologiske tilstande er stigende, og i 2014 udgør de 45 % af de undersøgte  (1.014 patienter i 2014). Dertil kommer et ikke opgjort antal af patienter med stress fra private virksomheder, som behandles i privat regi gennem virksomhedernes sundhedsforsikringer.

Holstebro Kommune starter på denne baggrund et projekt med et fremskudt forebyggende tilbud d. 1.5.2016 for ansatte i private og offentlige virksomheder i Holstebro Kommune, der er i risikozonen for psykiske belastningsreaktioner, stress og depression, og som endnu ikke er sygemeldte eller nyligt sygemeldte.

Anonymt, frivilligt og gratis målrettet borgere i job

Målgruppen afspejler formålet arbejdsfastholdelse eller overgang til andet job og er derfor kun borgere i job – herunder også borgere i fleksjob, bosiddende i Holstebro Kommune.

Projektperioden er – forudsat effekt – fra d. 1.5.2016 til 31.12.2017.

Deltagerne tilbydes et individualiseret, aktiverende tilbud bestående af et eller flere samtidige elementer. Tilbuddet er gratis, frivilligt og borgeren kan deltage anonymt.

For nærmere beskrivelse af indhold og kontakt-oplysninger ved visitation, se under fanen”Job” her på PLHO.

Comments are closed.