Fra 1. maj 2020 lukker tilbuddet FFS

Den kommunale Forebyggende Fremskudte Sygefraværsindsats (FFS) lukker ned. Det betyder, at der lukkes for nye henvisninger pr. 1. maj 2020.

Henviste patienter – både før og under corona – kontaktes, og deres forløb færdiggøres. Alle forløb afsluttes senest medio juni 2020.

Hvis der ligger pjecer i praksis/venteværelser, så må disse gerne bortskaffes. Koordinator i FFS, Merete Pilgaard kommer forbi Jeres praksis, når det er muligt.

Kommunen ønsker at kvittere for et supergodt samarbejde.

Comments are closed.