Faste læger i botilbud for borgere med psykiske lidelser

Socialafdelingen i Holstebro Kommune tilbyder 2 mindre stillinger som faste læger i botilbud for borgere med psykiske lidelser og behov for længerevarende botilbud.

Stillingsopslag faste læger i botilbud for borgere med psykiske lidelser

Aftalen er indgået af Praktiserende Lægers Organisation, Staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Opgaven omhandler den sundhedsfaglige rådgivning af botilbuddenes medarbejdere, som er berammet til 12 timer årligt pr. stilling. Denne del finansieres som noget nyt af kommunen. Behandlingen af patienterne er fortsat finansieret af regionen.

Ansøgningsfrist: fredag d. 19. januar 2018

Stillingerne har virkning fra aftalen er indgået og frem til 1. juni 2019.
Kontakt: Socialchef Anette Holm på tlf. 96 11 40 01 / Mobil 23 81 04 21.

Comments are closed.