Ungeteam

Ungeteamet er et tilbud til unge og deres forældre.

Ungeteamet har en bred vifte af tilbud for at kunne støtte så mange som muligt af unge med individuelle udfordringer.

Vi forsøger hele tiden at udvikle og tilpasse os de unges behov, igennem uddannelser, og nye tiltag. Vi arbejder kontinuerligt på at opkvalificere vores faglighed og udbudsvifte, og gerne ud fra devisen,  – intet er umuligt, før det har vist sig umuligt.

Vores ydelser er målrettet socialrådgiverne i Familiesektionen i Rådgivningsafdelingen, da alle opgaver kun løses efter borger henvendelse til familie sektionen som herefter laver en egentlig visitation til Ungeteamet.

Vigtige værdier i Ungeteamet

 • Vi møder mennesker med ligeværdighed og respekt
 • Vi fokuserer på en positiv og konstruktiv relation
 • Vi har fokus på ressourcer og vores tilgang er anerkendende
 • Vi er bevidste om, at forældrene er de vigtigste personer i ethvert ung menneskes liv

Ungeteamets målgruppe

 • Unge der skønnes, at have behov for en fast voksenkontakt, som barnet eller den unges familie ikke anses at kunne opfylde. Herunder
 • Hjemmeboende eller udeboende unge i alderen 14 – 18 år med mulighed for forlængelse frem til det 23. år.
 • Unge 18 -23 år – hvor der skal etableres efterværn.
 • Unge, der anbringes på eget værelse med behov for støtte til at bo selv
 • Unge på efterskole
 • Unge, der ønsker og har behov for en stabil, tydelig og rummelig voksen rollemodel
 • Unge med udfordringer og manglende stabilitet i skole og uddannelsesregi, samt vanskeligheder i jobmæssige sammenhænge, herunder unge, der ønsker støtte til etablering af et eventuelt fritidsjobtilbud
 • Unge, der oplever konflikter i hjemmet, og hvor dette formodes, at have en uhensigtsmæssig konsekvens for den unge
 • Unge, der har brug for støtte til, at træffe egne og fremadrettede samt udviklingsorienterede valg og beslutninger
 • Unge med diagnoser som ADHD, Asperger og NLD m.m.
 • Unge, der færdes i et kriminelt miljø med risiko for at begå eller forny en kriminel handling
 • Unge, der har et ønske om ikke, at forbruge rusmidler, og som kan indvilge i et åbent og tværfagligt samarbejde, med henblik på lokal og ambulant behandling
 • Unge med konflikter i forhold til identitetsproblematikker
 • Unge der skal have tilknyttet en koordinator ifm. at de er idømt en ungdomssanktion
 • Ungeteamets kerneydelse er, at yde individuel- og/eller gruppestøtte til unge i ovenstående målgruppe. Indsatsen og indsatsniveauet er forskelligt i forhold til den enkelte unge.

Ungeteamets pædagogiske tilgang er

 • KRAP, kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.
 • Der er udviklet en behandlingsplan med udgangspunkt i den såkaldte søjlemodel.
 • Registre/afdække den unges tanker og udfordringer.
 • Forstå og skabe sammenhæng for den unge, således at vedkommende kan være aktiv medspiller i sit eget liv.
 • Forandringsprocessen. Det som den unge ønsker støtte og vejledning i og omkring.

Alle faserne er bygget op omkring et solidt fundament af anerkendelse og validering. Uden den tillidsfulde relation, vil forandringen udeblive.

Udviklingsplanen har udgangspunkt i den kognitive indfaldsvinkel.

Til hver af faserne, anvendes forskellige værktøjer, erhvervet fra KRAP. Dette er blandt andet, den kognitive grundmodel, social Skills, Youngs spørgeskema osv.

Visitering sker via Familiesektionen.

Comments are closed.