Tværfagligt Team

Tværfaglig rådgivning

Hvem:
Forældre, dagplejere, pædagoger og lærere kan henvende sig for at få professionel sparring på en problemstilling omkring et barn.

Hvad:
Tværfaglig Rådgivning er et tilbud i lokalområdet.

Det rådgivende team består af en  repræsentant fra sundhedsplejen, en socialrådgiver og en psykolog.

Hvor:
Rådgivningen finder sted på en nærliggende skole hver 14. dag, hvor der afsættes 30-45 minutter til at drøfte den ønskede problemstilling.

Det rådgivende team består af en repræsentant fra sundhedsplejen,en socialrådgiver og en psykolog.

Sager der i forvejen behandles i familiesektionen kan ikke tages op i tværfaglig rådgivning.

Der bliver ikke lavet registrering eller journal.

Praktiske oplysninger:

Tværfaglig Rådgivning samt dets placering og booking af mødetider, er tilgængeligt på barnets institutions/skoles intranet.

Forældre:

Kontakt personalet på dit barns skole/institution, for flere oplysninger.

Comments are closed.