Familie med hjerte

Familie med Hjerte har som formål, at familierne skal føle sig styrkede i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie.

I Familie med Hjerte mødes en bred skare af undervisere.

Familierne møder en sundhedsplejerske, som er gruppeleder og den gennemgående kontaktperson igennem hele forløbet. Derudover møder man jordemødre, jurister, bankrådgivere, socialrådgivere, tandplejere, tale-hørekonsulenter, dagplejekonsulenter, familiekonsulenter og psykologer.

Der præsenteres viden om fx graviditet og fødsel, orlov og hvordan man kan sikre sig økonomisk og juridisk som familie. Det handler om parforhold, forebyggelse af ulykker, barnets sunde udvikling børn og opdragelse. Der lægges op til debat omkring emner der kan skabe mening og stor relevans for familiernes egen situation med deres barn.

Netværket i forældregrupperne kan styrke familiernes forberedelse til forældrerollen gennem udveksling af erfaringer.

Der er mulighed for tolkebistand.

Gennem Familie med Hjerte skabes en forældregruppe, der også kan mødes udenfor møderne. I de nuværende grupper mødes mødre oftere, når de går hjemme på orlov. Fædre kan mødes, når det kan planlægges i forhold til arbejdet.

Comments are closed.