Afføringsinkontinens/encoprese

Rom III kriterierne

Eller flere af følgende kriterier skal være opfyldt hos et barn med udviklingstrin på mindst 4 år. Kriterierne skal være opfyldt mindst en gang om ugen i to mdr. før diagnose.

 1. To eller færre aff. på toilet pr. uge
 2. Mindst en episode med fækal inkontinens pr. uge
 3. Historie med retensivadfærd eller ekstrem voluntær tilbageholdelse af aff.
 4. Historie med smertefulde eller hårde aff.
 5. Tilstedeværelse af større fækal udfyldning i rectum.
 6. Historie med større mængder aff.

Lægens rolle

 • Undersøger barnet incl. rectal undersøgelse
 • Stiller diagnosen
 • Iværksætter behandling med movicol
 • Ved behandlingsresistens mere end 6-12 mdr. henv. til pæd. afd.

Sundhedsplejerskens rolle

 • Afklarende hjemmebesøg med undervisning og information
 • Orienterer om: Den normale tarmfunktion, den onde cirkel og toilettræning.
 • Henvise videre til egen læge, hvis familien ikke allerede har været der
 • Sikre at barnets institution er ”klædt på til” at støtte familien i processen

Det vurderes i det enkelte tilfælde om barnet deltager i hele hjemmebesøget og hvordan familien ønsker

Comments are closed.