Cool Kids

 

Angstgruppe for børn og unge fra 6 – 16 år

Har du/I et barn der lider af angst i en så alvorlig grad, at det griber forstyrrende ind i barnets/den unges liv og udvikling?

Holstebro Kommune tilbyder gruppebehandlingsforløb for børn/unge og deres familier i Holstebro Kommune.

Angste børn og unge kan ofte:

  • Stille mange unødige spørgsmål og kræve konstant beroligelse
  • Være meget bekymrede og tænke meget på, hvad der kan gå galt
  • Foretrække at være sammen med personer, de kender godt og er trygge ved og holde sig tæt til forældrene, når de færdes udenfor hjemmet
  • Klage jævnligt over hoved- eller mavepine
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer f.eks. ved at finde på undskyldninger eller blive syge.
  • Have svært ved at sove og tage lang tid om at falde i søvn

Der tilbydes to forløb:

Angstbehandlingen “Cool Kids” består af kognitiv adfærdsterapi og varetages af psykologer. Cool Kids er for børn og unge i alderen 8-14 år og foregår i grupper á ca. 6 børn/unge. Det forløber over 10 mødegange af to timers varighed, hvor børn og forældre deltager.

“Hjælp Dit Ængstelige Barn” er et vejledningsforløb, som henvender sig til forældre, der har et barn i alderen 6-17 år med ængstelig adfærd. Forløbet tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, og varetages af psykologer. Det forløber over fem mødegange, hvor en gruppe på seks forældrepar mødes uden deltagelse af barnet/den unge.

I såvel Cool Kids som Hjælp Dit Ængstelige Barn er det et mål, at give deltagerne en større viden om angst og ængstelig adfærd. Samtidig vil deltagerne tilegne sig en variation af strategier og metoder til at håndtere og nedbringe den ængstelige adfærd. I begge forløb forventes det, at familierne arbejder med at lære at anvende de nye strategier og metoder mellem mødegangene.

For at komme i betragtning til Cool Kids og/eller Hjælp Dit Ængstelige Barn skal du/I henvende jer ved at indsende et ansøgningsskema (”Ansøgningsskema grupper”), hvor du/I kort beskriver barnets/den unges problem og symptomerne (ca ½ side). Indsend venligst også Jeres Navn, adresse og telefonnummer, samt barnets navn, fødselsdag, skole og klasse. I ansøgningen skal du/I skrive, om du/I er interesserede i begge tilbud eller kun ønsker at komme i betragtning til Cool Kids eller Hjælp Dit Ængstelige Barn. Ansøgningsskemaet kan findes på  Holstebro Kommunes hjemmeside, under PPR (eller øverst på denne side) og kan sendes via e-boks eller pr. brev.

I vil efterfølgende blive kontaktet, og hvis barnet skønnes at ligge indenfor målgruppen, vil I evt. blive indkaldt til en forsamtale, hvorefter vi vil foretage den endelige visitation. Da det er usikkert, hvor mange henvendelser der kommer, kan det ikke garanteres, at alle i målgruppen vil kunne tilbydes forsamtale/behandling. Grupperne sammensættes under hensyntagen til alder og graden af angst.

Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre professionelle.

Henvendelse om Cool Kids til PPR senest onsdag den 27 juni kl. 12.00

PPR@holstebro.dk

For yderligere information henvises til Holstebro Kommunes hjemmeside, PPR – Angsttilbud.

Comments are closed.