PPR

Hvad er pædagogisk psykologisk rådgivning ?

Pædagogisk psykologisk rådgivning – i daglig tale PPR – er en rådgivning under Børne- og Ungeforvaltningen i Holstebro Kommune. PPR har til opgave at støtte børn og unge i alderen 0-18 år med særlige behov.

PPR tilbyder rådgivning og vejledning til forældre og personale omkring børn og unge, hvis udvikling eller trivsel ikke forløber helt som den skal.

Derudover yder PPR taleundervisning.

Hvem kan henvende sig til PPR ?

Børn, unge og forældre.

Skoler, institutioner og andre fagfolk.

I praksis sker langt de fleste henvendelser til PPR efter gensidig aftale mellem forældre og institution.

Hvad kan vi hjælpe med ?

PPR yder rådgivning i forhold til børn og unge med forskellige vanskeligheder. Det kan være børn eller unge, der

  • har tale- eller hørevanskeligheder
  • udvikler sig langsomt
  • har motoriske vanskeligheder
  • viser tegn på nervøsitet eller angst
  • udviser voldsom adfærd
  • har svært ved at følge skolens undervisning eller
  • har behov for specialpædagogisk bistand eller anden støtte på grund af et handicap
  • det kan også være børn eller unge, hvis trivsel giver anledning til bekymring.

Sammen med forældrene søger vi, via psykologer, tale-hørelærer, konsulenter og ergoterapeuter at nå til en forståelse af problemets karakter og kommer med et forslag til at afhjælpe problemet.

Comments are closed.