Hjerneskadeteam

Hjerneskadeteam – for børn og unge under 18 år

Kultur og Sundhed og Børn og Unge har et samarbejdsorgan, som skal give børn og unge med erhvervet hjerneskade og deres familier én  indgang til kommunen. Samarbejdet skal sikre, at børnene og deres familier får en sammenhængende, koordineret og målrettet indsats.

Teamet skal sikre, at:

 • der bliver foretaget en tværfaglig vurdering med henblik på at foretage en målrettet og koordineret indsats
 • der udpeges en tovholder/kontaktperson for familien
 • barnet og forældrene følges efter behov fra udskrivelsen og fremover

I teamet indgår:

 • psykolog fra PPR
 • socialrådgiver/familievejleder
 • sundhedsplejerske
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • tale-hørekonsulent
 • repræsentant fra daginstitutionsområdet
 • repræsentant fra skoleområdet
 • UU-vejleder

Henvisning til tilbuddet

Hjerneskadeteamet kan kontaktes af forældre, skoler og daginstitutioner via Hjerneskadekoordinatorerne

 

Comments are closed.