Folkeskoleafdeling

Ved optagelse af et barn i folkeskolen, har man som forældre krav på, at  barnet optages i folkeskolen i det distrikt, hvor familien bor.

Se hvilken skole i oversigten med skoledistrikter.

Indskrivningen sker via hjemmesiden – se her.

Ønsker familien barnet indskrevet på en anden skole end distriktsskolen, skal man henvende sig på den ønskede skole. Her kan man oplyse, om der er plads.

Frit skolevalg inden for og over kommunegrænser.

Fra den 1. august 2005 har man som forældre krav på at få barnet optaget i en folkeskole efter eget valg i Holstebro Kommune eller en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole.

Ud over retten til frit skolevalg opretholdes forældrenes ubetingede ret til barnets optagelse i distriktsskolen og den eksisterende ret til at forblive i en bestemt skole ved flytning inden for kommunen eller i en anden kommune.

Vælger man som forældre en anden skole end distriktsskolen, får barnet ifølge loven også ret til at blive optaget i et skolefritidshjem – SFH, hvis en sådan er etableret, og der er plads i den.

Ved optagelse i skole udenfor eget skoledistrikt iværksættes ikke særlig tilrettelagt skolekørsel.

Comments are closed.